Доказателства за притежание на лиценз

От изключително значение е да знаете как може да докажете притежанието на лицензите, които сте закупили. Най-напред ще опишем различните документи и стикери, които служат за доказателство и после ще дадем информация за коя програма какви доказателства са необходими.

СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ
Лицензните условия са различни, в зависимост от продукта. Те помагат на организациите да разберат какви права имат над лиценза. Тези лицензионни условия ги има при – full packaged product (FPP), electronic software download (ESD) и original equipment manufacturer (OEM) софтуер. За операционни системи, тези условия са в електронен документ, които се приема при инсталирането на компютъра със съответния софтуер. За другите видове софтуер, тези условия може да са на хартиен носител и включени в документацията, която идва заедно с хардуера.

ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА КРАЕН КЛИЕНТ
Тези условия все още се използват при някои full packaged софтуер и софтуер, закупен чрез търговците на OEM, но повечето са изместени от документа на СТАНДАРТНИТЕ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ.

СПОРАЗУМЕНИЕ ПРИ ОБЕМНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ
За клиенти, които купуват чрез програми като Open, Select Plus и Enterprise Agreement. Volume Licenses (VLs) обикновено включва Master Business Agreement или Master Business and Services Agreement, както и:
Product Use Rights (PUR) или правила за използване на продукта: той е значим правен документ и част от вашето обемно лицензионно споразумение с Майкрософт. В него се съдържа детайлна информация за правата за използване на софтуера, съдържащи се в програмата за Обемно лицензиране. И осигурява потребителски права за софтуера, когато потребителя изисква специфичен лиценз. PUR се обновява на тримесечие и е съобразен с продуктовия списък.


Продуктов списък: Обновява се ежемесечно и осигурява информация за специфични продукти, различни методи за миграция и upgrade, свързаните с обемно лицензиране програми, предимствата при софтуерната осигуровка и други важни продуктови детайли за софтуера на Майкрософт онлайн лицензионните услугите през Microsoft Volume Licensing. Това е допълнение към споразумението и е част от правната документация.

СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ (COA)
Състои се от стикер, залепен на опаковката или на компютъра, в случай че софтуерът е директно инсталиран на него, който съдържа софтуерен продуктов ключ. Той гарантира, че софтуерната медия (напр. CD) е оригинален продукт на Майкрософт. Не всички лицензи идват с тази лепенка. (като например лицензите, придобити чрез програмите за обемно лицензиране).

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПОКУПКА
Обикновено това е фактура или касова бележка в хартиен или електронен вариант. Той уточнава името на софтуерния продукт и номера на лицензната поръчка. Осигурява доказателство, че вашата организация е закупила софтуерния лиценз. Доказателство за покупка също така е необходима и за целия софтуер, когато се закупува upgrade и той трябва да надгражда вече инсталиран и легален такъв. Състои се от стикер, залепен на опаковката или на компютъра, в случай че софтуерът е директно инсталиран на него, който съдържа софтуерен продуктов ключ. Той гарантира, че софтуерната медия (напр. CD) е оригинален продукт на Майкрософт. Не всички лицензи идват с тази лепенка. (като например лицензите, придобити чрез програмите за обемно лицензиране).

 

ОБЕМНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ:
Софтуерът, закупен през тази програма, обикновено не идва с хартиена документация, медии, ръководства. Те обикновено са онлайн базирани и могат да се достъпват чрез регистрация в Microsoft volume service center. Важно е отбележим, че лицензите, закупени през обемното лицензиране са два основни вида:
временни и постоянни. Временните могат да се използват само докато е валиден техния договор. След това този софтуер става неизползваем.

■ Споразумение при обемно лицензиране:
 - Product Use Rights (PUR) или правила за използване на продукта                                    - Продуктов списък

■ Доказателство за покупка:
Валиден документ, който трябва да включва касова бележка или фактура за двата софтуерни продукта – основният, който вече трябва да бъде инсталиран на компютъра и новият, който е закупен през обемното лицензиране (когато става въпрос за ОС).

 

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM):
Този вид лицензи идват инсталирани на нов хардуер. Доказателствата за придобиване включват:

■ Стандартни лицензионни условия
Сертификат за автентичност, наречен COA (Certificate Of Authenticity). Ако сте си закупили лиценз за операционна система (ОС), той трябва да бъде залепен на хардуера. Ако това е лаптоп, той се лепи на долния му панел, ако е настолен компютър – върху горния капак на кутията, освен ако поръчката не е
била за временни компоненти (като например дъно,
памет, CPU или хард диск). В този случай, COA стикера трябва да бъде включен с медията на софтуера и служителите да го залепят върху тялото на компютъра, на
който е инсталирана операционната система. За софтуер, различен от ОС, COA стикерът трябва да бъде включен в документацията и кутията, която получавате, заедно с диска със съответния хардуер.

 ■ Доказателство за покупка– OEM софтуерът може да бъде продаден единствено с нов хардуер. Така че, освен доказателство за покупка на софтуера, трябва да имаме и доказателство за покупка на хардуера.

 

FULL PACKAGED PRODUCT (FPP ):
Това са лицензи, които се продават в кутии. Те съдържат медия (напр. CD/DVD) и документация.

 Стандартни лицензионни условия
■ Сертификат за автентичност – този стикер е залепен върху кутията, с която идва софтуерът
■ Доказателство за покупка – тъй като този вид софтуер позволява трансфер на друго устройство е необходимо и End-User License Agreement.

 

MSDN SUBSCRIPTIONS
Това са лицензи, основани на базата за потребител, т.е. всеки потребител на MSDN софтуера изисква MSDN subscription, за да го използва (достъпва). MSDN лицензите мога да бъдат поръчани през каналите на обемното лицензиране или чрез retail. Доказателствата, които трябва да имате, за да докажете законното придобиване на този вид лицензи са:

■ Споразумение при обемно лицензиране
- Product Use Rights (PUR) или правила за използване на продукта
* Забележка: Софтуер, придобит през MSDN subscription, може да бъде използван единствено с цел: дизайн, разработки, тестове и демонстрации на вашите програми. MSDN не може да бъде използван в производствена среда, освен ако това не е изрично
описано в правата за използване на продукта – PUR.
- Продуктов списък
■ Стандартни лицензионни условия
■ Доказателство за покупка – трябва да съдържа името на човека, който ще използва продукта

 

SERVICE PROVIDER LICENSE AGREEMENTS
Лицензи, поръчани през Service Provider License Agreements – (SPLA) или SPLA Essentials покриват само месечно ползване и не са постоянни лицензи. Клиентите поръчваt SPLA през оторизирани доставчици на услуги и им плащам в кравя на месеца на база на месечните отчети, осигурени от доставчиците на SPLA услугите.

■ Стандартни лицензионни условия
- Service Provider Product Use Rights (SPUR) – стандартните лицензионни условия за SPLA са дефинирани в SPUR. Това е електронен документ, достъпен в сайта на Майкрософт за Обемно лицензиране.
- Продуктов лист
■ Доказателство за покупка – за лицензния софтуер на SPLA и SPLA Essentials, като доказателство за покупка служат месечните отчети. В тях е описано името на софтуера и кореспондиращия номер на лицензите.

RENTAL RIGHTS LICENSE – Лицензи за права под наем
Този тип лицензни програми са въведени от 1-ви януари 2010 г. Спадат към програмите за Обемното лицензиране. Rental Rights не са еквивалентни на правата за пълен продукт.
■ Стандартни лицензионни условия
- Product Use Rights (PUR) или правила за използване на продукта
- Продуктов списък
 Доказателство за покупка

 

ДРУГИ ЛИЦЕНЗНИ ВИДОВЕ: 

Upgrade лиценз – този вид лицензи са възможни за ОС на Майкрософт, както и за някои.. Тъй като този лиценз може да се поръча само при вече инсталирана пълна версия на продукта, доказателствата за притежание са както за този upgrade, така и за инсталирания вече продукт, на който ще се прави този upgrade. В допълнение, този вид лицензи са достъпни само през Обемно лицензиране или в retail вариант. Чрез OEM те не могат да бъдат закупени.

Лиценз за софтуерна осигуровка
(SA – software assurance) – този вид лиценз осигурява потребителски права за най-новата версия на продукта по време на валидността на осигуровката. На сайта на Майкрософт – Volume Licensing Service Center, upgrade лиценза ще се появява като нов лиценз, като никъде няма да е описано, че той е придобит чрез SA.
Поради тази причина трябва да има документация както за новия продукт, така и за старата му версия.

Полезни линкове:
Microsoft Volume Licensing: www.microsoft.com/licensing
Microsoft Volume Licensing Service Center: www.microsoft.com/licensing/servicecenter
Microsoft Product Licensing Search: www.microsoftvolumelicensing.com/default.aspx
Microsoft Product Use Rights and Product Lists: www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
Microsoft Volume Licensing Briefs: www.microsoft.com/licensing/about licensing/volume-licensing-briefs.aspx
OEM and Full Packaged Product Software License Terms: www.microsoft.com/about/legal/useterms
OEM Downgrade Rights Details & FAQ: oem.microsoft.com/script/ContentPage.aspx?pageid=552856
Microsoft Genuine Software Initiative: www.microsoft.com/genuine
How to Tell If Your Microsoft Software Is Genuine: www.microsoft.com/howtotell
Microsoft Assessment & Planning Toolkit: www.microsoft.com/sam/en/us/map.aspx

 

Fujitsu обновява сървърното си портфолио PRIMERGY и наименова моделите за по-лесен начин на селектиране

6 Март 2014 г. – от днес Fujitsu представя нова система по наименоване на всички нови модели PRIEMRGY сървъри с цел улесняване на клиенти и партньори при избора им на системи, които отговарят в максимална степен на техните нужди. Приложение за Android и Apple смартфони и таблети ще помогне на партньорите и клиентите да разберат новата структура на наименование както и да направят връзка между старите и новите имена на сървърите.

Първият избор на клиент е най-често свързан с избор на типа шаси, така че новите наименования запазват означенията, например като RX, за Rack или TX, за Tower. Цифрите след означението за форм фактор реферират към броя сокети и типа процесори. Това води към нов сървърен клас, като например PRIMERGY RX2500. Последните две цифри от името се отнасят към набора от функционалности, които предлага съответния модел. След съответните цифри стои суфикс ‘M1’ който показва поколението на платформата.

Първите PRIMERGY системи, които използват новите имена са PRIMERGY RX2520 M1 и PRIMERGY TX2540 M1. И двата модела са двупроцесорни базирани на Intel Xeon Processor E5-2400 v2 платформа и предлагат широк набор от възможности за разширение.

Цени и наличности
PRIMERGY RX2520 M1 допълва рак сърврното портфолио на Fujitsu и е наличен от настоящия момент за поръчки и доставки през нашите партньори. Tower модела PRIMERGY TX2540 M1 е в ценовата листа и ще бъде доставян от 14 Април 2014.

 

- PRIMERGY form factors include:
o BX: Blade server/ Chassis
o CX: Scale-out server/ Chassis
o MX: Micro Server
o RX: Rack Server
o TX: Tower Server
o SX: Storage Blade
- Screenshots from the Naming App:
o Homescreen: http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=cc855613-0cd7-40ac-9360-ecddfa26c10e
o Naming Basics: http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=0a6a2b3a-274a-4b78-918f-f2079e82ff09
o Generator: http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=8bf5f61e-43c5-4721-89ef-c6305b48050a
- Read the Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com
- Follow Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS
- Follow us on LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

About Fujitsu
Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company offering a full range of technology products, solutions and services. Approximately 170,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers. Fujitsu Limited (TSE:6702) reported consolidated revenues of 4.4 trillion yen (US$47 billion) for the fiscal year ended March 31, 2013. For more information, please see http://www.fujitsu.com.

All other company or product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Information provided in this press release is accurate at time of publication and is subject to change without advance notice.

Представяме Ви Fujitsu PRIMERGY сървър RX300 S8

Представяме Ви Fujitsu PRIMERGY сървър RX300 S8

Предназначен за монтаж в шкаф, с височина на шасито 2U, този сървър използва последното поколение процесори Xeon E5-2600v2 от Intel и разполага с до 1536 GB памет, двойно повече от конкурентите си в своя клас. Базиран изцяло на модулна архитектура, PRIMERGY RX300 S8 позволява на клиентите да започнат с точно толкова ресурс колкото е необходим, без да се налага инвестиция в допълнителни функционалности, които на първоначален етап няма да са необходими. Така вашата ИТ инфраструктура расте паралелно с нуждите на вашия бизнес. Например, броят слотове за дискове може да започне с 4-ри и да достигне до 16 като добавяте слотовете и дисковете за тях, когато са необходими.

Мрежова инфраструктура

PRIMERGY сървърите от Fujitsu са лидер в енергийната ефективност. Тайната на успеха е в дизайна на платформата, който използва Cool-safeТМ технологията на Fujitsu. Тази технология позволява максимално ефективно охлаждане на системата по естествен начин, чрез засмукване на по-големи обеми въздух през предния панел, без използването на по-мощни вентилатори, които консумират значително количество ел. енергия. Например, предложената тук конфигурация на PRIMERGY RX300 S8 (Процесор Intel Xeon E5620v2, 8GB памет, 2бр. 300GB SAS 10K, RAID контролер, 2бр. 450W захранване), при 100% натоварване на системата, консумира 150W. Ако приемем, че в реална работна среда това би било пиково натоварване и че 60% е нормалното натоварване на системата през повечето време, то тогава консумираната мощност е в размер на 120W. Едва ли има нужда да сравняваме, че това е колкото 2 бр. лампи за масова употреба, например от по 60W, които биха били достатъчни за осветление на една средно голяма стая в едно домaкинство! Едно от основните подобрения на Cool-safeТМ, което бе представено при осмото поколение (S8) PRIMERGY сървъри е разширен температурен диапазон, при който системите могат да работят, без да се намалява живота на компонентите в тях. Това от своя страна води до намаляване на разходите за охлаждане на дейтацентъра. Имайте предвид тези факти, когато определяте бюджета по поддръжка на вашата ИТ инфраструктура.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ FUJITSU

От 1 Юни 2013 до 30 Юни 2013 г. всички PRIMERGY сървъри с ОС Windows Server 2012 ще бъдат с подарък!

8GB при еднопроцесорни сървъри и 16GB при двупроцесорни сървъри.

Валидност на предложението от 1 Юни 2013г. до 30 Юни 2013г.

Промоцията е валидна при закупуване на пакет Fujitsu PRIMERGY сървър с Microsoft® Windows Server® 2012 Standart или Fujitsu PRIMERGY сървър с Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials.

 

Динамични ИТ инфраструктури – Лесни решения за виртуална десктоп инфраструктура от Fujitsu

Икономиката в страната се променя по-бързо от всякога. Планирането на бъдещето е по-кратко, приходите са несигурни и компаниите трябва да бъдат гъвкави, за да оцелеят. Това означава да имате един гъвкав подход за управление на ресурсите, с които разполагате. Работното оборудване, персонала и не на последно място, ИТ инфраструктурата на компанията са в основата на бизнеса и всички те трябва да бъдат гъвкави, за да отговорят на изискванията, с възможност за нарастване и намаляване в кратък срок. Решенията на Fujitsu за Динамични ИТ инфраструктури предлагат гъвкавостта, от която се нуждаете в условия на бързо променящите се пазари.

Fujitsu Scalable VDI Bundle M with Microsoft

Fujitsu VDI Bundle M with VMware

Fujitsu VDI Bundle M for Citrix® VDI-in-a-Box™

Легализация на Windows операционни системи

Легализация е термин, отнасян към закупуването на лиценз, с който се легализира вече инсталирана операционна система Windows.

За разлика от придобит заедно с компютъра (OEM) или Retail/Box (FPP) лиценз, легализирането се прилага най-често за “поправяне на грешки” в политиката на фирмите за придобиване на софтуер – закупени бюджетни работни станции без легална операционна система или преносими компютри без или с непълноценна ОС – пример е покупката на Home Premium операционна система, която не може да се използва в domain среда.

Легализациите на Windows ОС достъпни на българския пазар биват основно 2 вида:

Get Genuine Windows Agreement – единствен начин за придобиване на операционна система чрез обемно лицензиране. Използваното актуално съкращение е GGWA.

Сключва се т.нар “Споразумение за легализация” с Майкрософт (търговецyt попълва форма с данните на клиента и я препраща към системите на Майкрософт).

След което Майкрософт одобрява споразумението (отнема известно време) и по сключеното вече споразумение се поръчват съответните лицензи. Втората част става по-бързо :-)

Особености: клиентът получава като доказателство за придобитите лицензи писма от Майкрософт и фактурата за покупка. В лиценза не се включва инсталационна медия- такава може да се поръча през CALL  center на Майкрософт, но е скъпа и отнема време.

Поръчва се текуща версия (в момента актуална е Windows 8.1 Pro), легализацията GGWA винаги е за Professional Edition операционна система. Легализира и 32, и 64 битова версия на Windows.

Всичките лицензи се активират с един ключ – има ключ както за МАК (Multiply activation key), така и за вътрешен лицензионен сървър KMS (Key management server). В лиценза влизат и права за предни версии, може да се ползва Windows Vista Business/Windows XP Pro – има предвидени ключове за което.

Лицензът е непреносим, което значи че живее и умира заедно с хардуера, на който е инсталиран. На всеки закупен брой лицензи  има допълнителен брой активации в случай на нужда от преинсталиране на Windows.

Няма т.нар “лепенки” COA -” Certificate of authenticity” холограмни стикери, които се лепят на всеки компютър с лицензиран Windows.

При придобиване на лицензите настоятелно се препоръчва преинсталация на съществуващите операционни системи, но няма задължително изискване за което. Целта е да се инсталира чист софтуер с минимум проблеми от предходна употреба.

Минимумът за първа покупка (както при всяко обемно лицензиране) е 5 лиценза. След това може да се допоръчват и по 1 лиценз при необходимост.

Get Genuine Kit - ОЕМ продукт. В случая, Kit се разглежда като комплект, който идва снабден с всичко необходимо за легализация. Може да се закупи 1 брой лиценз, няма минимално изискване.

Комплектът е със  COA холограмен стикер -” Certificate of authenticity”, който трябва да бъде залепен на легализирания компютър. Съдържа диск, книжка с инструкции. Важно е да се съхранява целия комплект, в това число – и документа за придобиване (фактура).

Легализира и 32, и 64 битова версия на Windows. За разлика от GGWA – няма право на ползване на предни версии (downgrade).Също така няма и преносимост – живее и умира заедно с компютъра. Като продукт е насочен за фирми и частни потребители под 5 компютъра. Няма удобството от downgrade и единния ключ за активация на GGWA.

 

Предлага се в следните варианти:

  • Windows 7  Pro
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro

Windows 7 Home premium не се предлага за българския пазар или на английски език. Налични са версии на френски и на чешки език, незнайно защо.

 

Можете да закупите легализационни продукти от онлайн магазина на BMG на адрес  http://shop.bmg.bg    или от тук(директен линк)

 

Промени в лицензирането на DSP/OEM Windows 8 и downgrade права

Досега лиценз за DSP/OEM операционна система се разпространяваше preinstalled (инсталирана операционна система от т.нар system builder/assebler).

Важно условие бе клиентът да получи хардуерната си конфигурация с вече инсталиран софтуер. В противен случай, лицензирането се считаше за неправилно.

В Windows 8/Windows 8 Pro това е променено драстично.

В DSP/OEM пакета се съдържат 2 броя лицензи – единият е приложим при инсталирането на операционната система от System builder/assembler, другият е предназначен за краен потребител.

При първия лиценз (за System builder) важат условията, валидни и при Windows 7. Инсталаторът е длъжен да осигури поддръжка на инсталираният от него софтуер. Инсталацията се извършва чрез комплект инструменти (OPK Kit).

По-силата на втория лиценз (Personal use license)  клиент (краен) може да закупи DSP/OEM копие на Windows 8 /Windows 8 Pro и да го използва на асемблиран от самият клиент компютър за персонални цели. Допуска се и употребата на този тип лицензиране за комерсиални цели, като за тази цел могат да се закупят не повече от 5 броя лицензи за Windows 8/Windows 8 Pro. Вече инсталирани компютри не могат да бъдат легализирани с Windows 8/Windows 8 Pro DSP/OEM. За тази цел има съответните Windows 8 Get Genuine Kit и Windows 8 Pro Get Genuine Kit .

Personal use license не дава право на поддръжка от страна на Майкрософт или на липсващият в този случай System Builder.

Засега липсва дефиниция на „асемблиран от самият клиент компютър за персонални цели“, като не се уточнява дали може да се използва и на преносим компютър. Но е факт е , че лицензът е обърнат към краен клиент, а не към инсталатор. Все пак, при всички случаи, трябва да може да докажете, че този компютър наистина е асемблиран от вас самите.

Важна подробност – лицензът Personal use license  на Windows 8/Windows 8 Pro е преносим, като може да се прехвърли и на друг потребител (еднократно). Може да бъде прехвърлен от потребител, който е активирал Windows 8/Windows 8 Pro за пръв път, на друг потребител. Активирането му става чрез Website, където потребителят въвежда данни за себе си. При активацията на лиценза, Майкрософт събира информация за софтуера и хардуера на устройството.

Важна подробност – в Personal use license  няма downgrade rights към стари версии. Downgrade rights са допустими само, ако е изпълнен лиценз за System Builder и то само за Professional версията. В този случай могат да се използват следните по-стари версии на Windows OS:

Windows 7 Professional

Windows Vista Business

Правата за Downgrade не дават право за ползване на  Windows XP Professional.

Лесна виртуализация с Microsoft Hyper V и Fujitsu

 

Гъвкаво решение за малкия и среден бизнес от Microsoft и Fujitsu

Икономиката се променя по-бързо от всякога. Периодите за планиране стават все по-кратки, оборотите все по-несигурни и всеки трябва да бъде гъвкав, за да оцелява. Това означава възприемане на един нов подход за осигуряване на операциите в организацията. Оборудването, персоналът и не на последно място ИТ инфраструктурата са едни от опорните точки в една компания, които трябва да отговорят на нарастващите изисквания. Решенията на Fujitsu ‘Make it Dynamic’ могат да ви осигурят гъвкавата ИТ инфраструктура, от която се нуждаете в среда на бързо променящ се пазар. Продуктът за лесна виртуализация Hyper V на Fujitsu, на базата на операционната система на Microsoft Windows Server 2008 R2, e цялостно и изключително достъпно решение, създадено за нуждите на средния бизнес.
Защо ви е необходимо това решение:
Hyper V представлява напълно виртуализирана сървърна среда и е много подходящо за компании, които имат опит при работа и с други продукти на Microsoft. Всички предимства на виртуализацията като подобрено управление, по-добра достъпност и оперативна ефективност са налице в това цялостно решение. Нещо повече: стартовият пакет лесно може да се надгражда според увеличаването на обема на информация и във всеки един момент да съответства на оперативните възможности.
Предимства:
• Увеличава ползите от виртуализация
• Добре познат Microsoft интерфейс
• Ниска цена
• Цялостно управление на клиенти, сървъри и техните операционни системи и приложения
Защо да изберете Fujitsu като решение за вашия среден бизнес:
• Надеждна поддръжка или „всичко от едно място”
• Най-добрата производителност сред този клас решения, благодарение на Intel® Xeon® процесори
• Възможност за надграждане
• Ефективност – всички части от ИТ инфраструктурата работят в синхрон
• Интегрираност – решение, базирано на технологията „индустриален стандарт”, което лесно се интегрира в съществуващата ИТ среда
Сървърите PRIMERGY съвместно със системите за съхранение на данни ETERNUS предлагат стабилна основа за виртуална инфраструктура. Стандартната оферта включва:
• Fujitsu PRIMERGY RX200/RX300 сървъри с Intel® Xeon® процесори
• Fujitsu ETERNUS DX60, DX80 или DX90 мрежова дискова система за съхранение на данни
• Microsoft Windows Server 2008 R2 – център за данни за неограничен брой виртуални машини на всеки Fujitsu PRIMERGY сървър
• Microsoft System Center Essentials 2010 – грижи се за цялостното управление на системите, включително и на виртуализираната част
• Възможност за услуги по инсталация и обучение

 

Процедура за downgrade на Windows 7 OEM и други продукти от Microsoft

 

Downgrade процедурата се извършва от инсталатора на софтуера – при ОЕМ продуктите – сервиз или техническо лице на търговеца. Процедурата не се извършва от краен клиент.

Медия (инсталационен носител) и активационен ключ  не се осигуряват от Майкрософт. По-стари версии на операционна система (като Windows XP Professional) могат  да бъдат изтеглени от  http://download.microsoft.com

 

За да се осъществи downgrade (понижаване на версията) процедура от Windows 7 Professional OEM лиценз към Windows XP Professional е необходимо във фактурата да присъства следната информация:

  1. При продажба на асемблирана машина, във фактурата трябва да се включи хардуерът – хард диск, RAM, процесор. Също така трябва да бъде включен и софтуерът – Windows 7 Professional. (пример – “Компютър 2,4 Ghz/2GB RAM/320 GB HDD/Win7PRO )
  2. При продажба на лаптоп, да се включи марката и модела на машината, както и софтуерът  (пример – “Лаптоп марка/модел/ 2,4 Ghz/2GB RAM/320 GB HDD/Win7PRO ) .

Изисква се също така и изпращането на снимка на COA стикер на операционната система, имаща право на downgrade, сканирани или заснети с цифров фотоапарат.

Контакт с центъра осъществяващ операциите – тел.0800 1 5555  /електронна поща  bghelp@microsoft.com )